വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉരുൾ പൊട്ടൽ, വിമാനാപകടം – What is going on in Kerala?

0
17
SEOClerks

വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉരുൾ പൊട്ടൽ, വിമാനാപകടം – ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പമ്പയാറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം കയറിയിറങ്ങി. വീടുകളും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും മുങ്ങി. What is going on in Kerala?

Malayalam Journey Vlog by Sujith Bhakthan Tech Journey Eat

Be happy to remark right here for any doubts concerning this video.

**** Observe us on ****

Fb: https://www.fb.com/techtraveleat/
Instagram: https://www.instagram.com/techtraveleat/
Twitter: https://twitter.com/techtraveleat
Web site: http://www.techtraveleat.com

SEOClerks

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here