കോക്കനട്ട് പുഡിങ് | Coconut Pudding | Straightforward Pudding Recipe Malayalam

0
11
SEOClerks

Coconut Pudding is an all time favorite dessert. This yummy pudding made with the goodness of coconut and toppings makes it a deal with to the eyes too. The actually versatile nature of this simple pudding recipe might be explored by utilizing types of toppings over it.
#StayHome and Study #WithMe

🍲 SERVES: 6

🧺 INGREDIENTS 🧺
Gelatin Powder (ജെലാറ്റിൻ) – 5 Teaspoons
Water (വെള്ളം) – 100ml
Grated Coconut (തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത്) – three Cups
Heat Milk (അല്പം ചൂടോടുകൂടിയ പാൽ) – 2 Cups (500ml)
Sugar (പഞ്ചസാര) – 6 Tablespoons
**** For topping ****
Grated Coconut (തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത്) – ½ Cup
Cashew Nut (കശുവണ്ടി) – 2 Tablespoons
Sugar (പഞ്ചസാര) – three Tablespoons

🔗 STAY CONNECTED
» Instagram: https://www.instagram.com/shaangeo/
» Fb: https://www.fb.com/shaangeo/
» English Web site: https://www.tastycircle.com/
» Malayalam Web site: https://www.pachakamonline.com/

ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ തയാറാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഫോട്ടോകൾ പങ്കുവെക്കുവാനായി ഒരു ഫേസ്ബുക് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കാര്യം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് “Shaan Geo Foodies Household” എന്നാണ്. എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

SEOClerks

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here